Najveći učinak grablji. Centralni sakupljač sijena LINER.

Postizanje najvećih učinaka po površini i pritom brzi prolaz između zbojeva, bez da se uopće mora silaziti sa stroja, to mogu samo centralni sakupljači sijena CLAAS. S radnim širinama od 6,20 m do 10 m nudimo odgovarajući stroj za svaki zahtjev.

1 Osiguranje poluga sa zupcima PROFIX
2 Interval podmazivanja zglobnih vratila 250 h
3 Transportna visina < 4 m bez skidanja motki sa zupcima1
4 Trajno podmazano zvono
5 Čisto prigrtanje na osnovu podvozja sa 6 kotača
6 Transport do 50 km/h


Osiguranje poluga sa zupcima PROFIX

Stezni stremeni PROFIX dopuštaju jednostavnu izmjenu motki sa zupcima, čije gusto ozubljenje istodobno pruža dosjed bez zračnosti.

Transportna visina ispod 4 m.

Na osnovu hidrauličnog spuštanja glavnog podvozja i rotirajućih glava nije potrebno skidanje pojedinačnih motki sa zupcima.