Višenamjenski kultivator

Višenamjensko oruđe, koristi se kroz cijelu godinu

  • veliki površinski učinak
  • povoljnija potrošnja goriva
  • niski troškovi održavanja

Proljetna obrada tla:
brže zagrijavanje zemljišta, bolja posteljica sjemena

Ako zemljište najprije provjetrimo, prije nego što bi sabili, brže se zagrije. Posebno je ovo važno u proljeće, jer klijanje jarih usjeva u mnogome zavisi od temperature zemljišta.

Poslije provjetravanja tla sa Supermaxx-om grude se mnogo bolje razbijaju sa Güttler valjkom nego u slučaju svježeg, u vlažnom stanju prognječenom zemljištu.

Upotreba valjka se preporuča neposredno prije sjetve ili sa njom u jednom prohodu.
Zato supermaxx u sebi ne sadrži nikakav valjak za sabijanje.

Jesenje ljuštenje strništa:
očuvanje vrijedne vlažnosti zemljišta, idealno nicanje

Koristite Güttler SuperMaxx za plitko ljuštenje strništa u više prohoda u svrhu postizanja optimalnog zemljišta.

Iznimno plitka obrada u prvom radnom prohodu:
Brane SuperMaxx kultivatora stvore jedan tanak sloj mješavine slame i zemlje, koja očuva tako vrijednu vlagu u zemljištu, stvarajući idealne okolnosti za nicanje i klijanje.

Potpuna obrada u drugom prohodu.
Poslije trećeg radnog prohoda dobijamo jednu optimalnu posteljicu sjemena spremnu za sjetvu