HORSCH seminar 2019

Brojanje gotovine „Digitalizacija se ne isplati u ratarstvu.“…