HORSCH seminar 2019

Brojanje gotovine „Digitalizacija se ne isplati u ratarstvu.“…

Raznolikost

Ima puno novosti u obitelji Maestro. Michael Braun i Thomas Murr…

ACI se širi

Konstantan rast firme HORSCH se odražava i na odjel za istraživanje…

Više od oglednog polja: HORSCH demo-polje

Kada se u pravcu Sitzenhofa vozi kroz drvorede, na desnoj strani…

HORSCH Dani dilera – korist za kupca

Sredinom rujna 2019. održali su se HORSCH Dani dilera. Poslovni…

Dani polja u La Lucine

Početkom rujna 2019. HORSCH je po 12. put organizirao Dane polja…

Konvencionalna sjetva – nekad i sad

Konvencionalna sjetva je početkom 1990-tih godina u istočnoj…

Uspješno u organskim gospodarstvima

Da li su organskoj poljoprivredi potrebne posebni strojevi za…

Optimalno korištenje resursa

Timmis Farms Ltd (GB) Ostati će uvijek fleksibilan i raditi…

Ponovo u HORSCH-u: Hubertus Bultmann

Rukovoditelj odjela F & E Hubertus Bultmann je novi rukovoditelj…

Domaći teren - Claas Thüringen GmbH (DE)

U Ronneburgu HORSCH ne samo da ima veliki proizvodni pogon u…

U kvaliteti je razlika

Bröcker GmbH (DE) Po učinku i kvaliteti rada biti bolji…