Uspješno u organskim gospodarstvima

Da li su organskoj poljoprivredi potrebne posebni strojevi za obradu zemljišta ili sjetvu? Zahtjevi od poljoprivredne tehnolgije su često vrlo slični onima u konvencionalnoj obradi, ali imaju različit naglasak. Mnoga organska gaspodarstva već uspješno koriste HORSCH tehnologiju.

Glavni fokus u organskoj poljoprivredi je na kontroli korova i ciljanoj mobilizaciji hranjivih sastojaka. Upravo u očuvanju i unaprjeđenju prirodne plodnosti zemljišta postoje jasne paralele između konvencionalne i organske poljoprivrede. U tu svrhu se možete osloniti na profesionalno provjerenu tehnologiju. Zbog promjenljivih perspektiva poljoprivrede budućnosti, zahtjevi od poljoprivredne tehnologije se neprestano povećavaju i šire. Da bi se stvorili najbolji uvjeti za biljnu kulturu, korišteni strojevi mogu dati značajan doprinos direktnim ili indirektnim utjecajem na biološke, fizičke i kemijske procese u zemljištu.

Obrada zemljišta – osnova uspjeha

Prednosti konzervacijske obrade zemljišta su prepoznate i primjenjene na organskim gospodarstvima. Da bi poboljšali plodnost tla, protok zraka i kapacitet zadržavanja vode u zemljištu, organska gospodarstva se sve više oslanjaju na gruber.

Terrano – više od obrade zemljišta

Sigurna obrada zemljišta jedan je od najvažnijih zahtijeva koji organska gospodarstva uporno postavljaju. Gledajući uvjete koji moraju biti ispunjeni sa tehničke strane, brzo postaje jasno zašto je serija HORSCH Terrano idealna za to. Osnovni preduvjet u prvom koraku je sustav radnih tijela koji može podrivati zemljište plitko i po cijeloj površini. MulchMix radna tijela na Terranu projektirana su tako da mogu biti opremljena krilcima širine 37 cm u linijskom razmaku od oko 30 cm (u ovisnosti od modela). Krilce se može postavit u dva položaja: položaj za duboko, klasično podrivanje strništa i položaj za jako plitko podrivanje. Krilce ima skoro paralelni kut u odnosu na zemljište i na taj način omogćuje pouzdano podrivanje zemljišta počev od radne dubine od 3 cm. Vrh radnog tijela proteže se oko 3 cm dublje i pod vrlo teškim ili suhim uvjetima osigurava potrebnu trakciju. Ovaj pozitivni efekt je primijećen prošle godine u mnogim područjima. Sljedeća stavka bitna za plitku obradu je precizna kontrola dubine. Terrano FX i GX se vrlo precizno kontroliraju preko pakera sa zadnje strane stroja. Kod kačenja u tri točke, traktor preuzima kontrolu dubine sa prednje strane. Vučeni Terrano GX se sa prednje strane oslanja na kotače za kontrolu dubine i može pratiti površinu zemljišta nezavisno od traktora.

Za uspješno suzbijanje korova je važno da se korov presječe odmah ispod vegetacione kupe. Zato je često potrebno odraditi dva prohoda iz različitih razloga. U prvom prohodu se radi što je moguće pliće. Tom prilikom se uništava većina korova. Kod drugog prohoda se radi nešto dublje kako bi suzbijanje korova bilo što temeljnije. Terrano je najbolje rješenje za uništavanje korjena korova poput čička. U tom slučaju jedna od opcija je sječenje na oko 12 cm. Ovo je najefikasnije u vrijeme kada je horizontalni splet korijena „ispošćen“. Uvijek treba imati na umu da potencijal pojave korova također zavisi od stanja zemljišta – na taj način obrada zemljišta učestvuje u reguliranju korova što je naravno povezano sa rotacijom usjeva. Ukoliko oprema obuhvaća i češalj, korov na površini se može iščešljati i tako ostaviti da se osuši. Terrano FG sa integriranim podvozom i češljem u tri reda je trenutno sve traženiji model. Ovaj sustav bi u budućnosti mogao igrati veliku ulogu. Sljedeći važan sastavni dio organske poljoprivrede jesu međuusjevi. Ako je dublja obrada povoljna za zemljište, ono je pogodno za međuusjev koji obogaćuje zemljište. Elegantno rješenje za to može biti Terrano sa MiniDrill-om: u kombinaciji sa strukturom gnojiva, krupno sjeme se može uložiti na željenu dubinu.

MulchMix radno tijelo sa krilcima: opciono minimalni grip za vrlo plitku obradu

Plitka obrada na dubini od 3 cm gdje su prošla krilca. Vrh radnog tijela garantira siguran prodor u zemlju.

Cruiser – od strnike do sjetvene posteljice

Već više od tri godine poljoprivrednici na različitim tržištima rade sa novim HORSCH Cruiserom XL odn. SL. Iza skraćenice XL skrivaju se vučeni strojevi sa šest redova radnih tijela, radne širine od 5 do 12 m, a iza SL-a stroja sa četiri reda radnih tijela, kopčanjem u tri točke, radne širine od 4, 5 i 6 m. Srce svakog Cruisera je HORSCH opružno radno tijelo, koje kombinira prednosti čistog opružnog tijela (stvaranje fine zemlje i podsijecanje) sa prednostima krutog opružnog tijela (definirana sila otpuštanja i sigurno održavanje definiranog kuta radnih tijela). Sila otpuštanja od 150 kg dovoljna je da održava dubinu i položaj radnih tijela Cruisera razmaka 15 odnosno 16 cm. Prednost u tome je to što se radna dubina precizno održava – osnovni preduvjet za plitko sječenje cijelom površinom. Izbor radnih tijela za Cruiser se kreće od uskih vrhova širine 50 mm do pačije stope širine 200 mm, koji će ubuduće biti u potpunosti izrađeni od ojačanog metala. Ova širina ponude radnih tijela čini HORSCH Cruiser univerzalnim strojem koji se može koristiti u svakoj prilici – od kultivacije strništa preko „održavanja čistih parcela“ do pripreme sjetvene posteljice. Za organska gaspodarstava je, osim mogućnosti plitke obrade, isto tako bitan i broj vibracija koje stroj šalje u zemljište odnosno tamo gdje je potrebno suzbijanje korova. Što se više vibracija prenese u zemljište po jednom prohodu, to je suzbijanje korova uspješnije. U takvom slučaju Cruiserova konstrukcija sa četiri odnosno šest redova radnih tijela pokazuje svoje prednosti.

Pačija stopa za plitku obradu

 

Priprema sjetvene posteljice plitkom obradom

Sjetva sa dugoročnim efektima

Trend koji se može primijetiti u organskoj proizvodnji jeste sjetva u širokim redovima i mehaničko sječenje. Široki redovi smanjuju pritisak korova u redu i dijelom poboljšavaju kvalitet žitarica.

HORSCH Pronto DC/AS svojim funkcionalnim principom osigurava visok kvalitetu sjetvene posteljice i preciznu sjetvu. Dubina ulaganja sjemena je važan kriterij za uspjeh u organskoj poljoprivredi iz dva razloga. Prvo, važno je u potpunosti zadovoljiti potrebe biljne kulture u pogledu dubine ulaganja, kako bi se postigli brzo i ravnomjerno klijanje i kompetencija glavnog usjeva. I drugo, definirano, ujednačeno ulaganje sjemena postaje važno kada treba „podrivati na slijepo“, a da se ne poremeti sjetveni red. U ovom slučaju HORSCH Pronto uz pomoć TurboDisc ulagača sjemena osigurava pouzdano održavanje dubine sijanja. TurboDisc ulagač sjemena se kontrolira preko nagaznog kotača i na optimalan način se održava u zemlji pomoću dobro podesivog pritiska od 120 kg, čak i u teškim zemljištima ili pri velikoj radnoj brzini.

Razmak između sjetvenih redova za Pronto standardno iznosi 15 cm. Gospodarstva sa strojevima za međurednu kultivaciju koriste Pronto AS i DC (od 6 m radne širine) sa dva distributivna tornja pa tako mogu jednostavno prelaziti sa 15 na 30 cm razmaka između redova. Red od 30 cm se može lijepo održavati uz pomoć međurednog kultivatora. Ova vrsta pneumatskog sustava omogućava da se užim međurednim razmakom zasiju špicevi parcele koji se inače ne bi mogli međuredno obraditi, a pravi dijelovi parcele zasiju u redovima od 30 cm.

Serija Pronto se može opremiti spremnicima za do tri različite komponente. Ova opcija postaje sve popularnija, posebno na gospodrstvima koja se bave organskom proizvodnjom. Sa dvostrukim spremnikom u kombinaciji sa PPF opremom (Pronto 3 do 6 DC i Pronto 6 AS) moguće je ulagati krupno sjeme dublje preko PPF ulagača, što može biti od velike koristi kod mješovitih kultura ili međuusjeva.

Stroj sa spremnikom pod pritiskom sa opcijom za jednostavnu promjenu razmaka redova sa 15 cm na 30 cm

 

IZVOR : terraHorsch 18/2019

IMPRESSUM terraHORSCH je međunarodni časopis za klijente tvrtke HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Tel.: +49 9431 7143-0, Fax: +49 9431 7143-9200 terra@horsch.com, www.horsch.comOdgovorna za sadržaj: Cornelia HorschRedakcija: Johannes HädickePriloge su napisali: C. Blandin, M. Braun, A. Brockmann (prianjanje), J. Hädicke, C. Horsch, N.L. Neumann, E. Nicolai, J. Noordhof, H. Wolf, S. WyattFotografije: Arhiv HORSCH, fotografija Petra Kellner, A. Brockmann (prianjanje), G. Bröcker (privatna), J.-P. Kihm (privatna), J. Noordhof, S. WyattPrevodi: engleski: H. Wolf; francuski: S. Proust, TCA Consul-ting; poljski: B. Dudkowski; ruski: V. Veklenko, mađarski: M. Vas, portugalski: A. Cini, češki: tetras, slovački: MM PressterraHORSCH izlazi dva puta godišnje na njemačkom, engle-skom, francuskom, poljskom, portugalskom, ruskom, slovač-kom, češkom i mađarskom jeziku.Časopis i svi u njemu sadržani prilozi i slike su zaštićeni autorskim pravom. Svako komercijalno korišćenje van granica određenih zakonom o autorskom pravu zabranjeno je bez suglasnosti izdavača.Produkcija i grafička obrada: Beckmann Verlag GmbH & Co KG, LehrteTisak: Frischmann Druck und Medien GmbH, Amberg