Optimalno korištenje resursa

Timmis Farms Ltd (GB)

Ostati će uvijek fleksibilan i raditi u dvije grane koje se dopunjuju, ratarstvu i stočarstvu – na osnovu toga je H. Timmis Farms Ltd uspjela da se proširi, zadrži dobro obučeno osoblje i optimalno iskoristi raspoložive resurse. Terra HORSCH je posjetio tvrtku u Velikoj Britaniji

Timmis Farms obrađuje 1.500 hektara zemlje i ima moderan uzgoj stoke.

Još od 1927. godine se obitelj Timmis bavi poljoprivredom u blizini mjesta Telford u grofoviji Shropshire, u Engleskoj. H. Timmis Farms Ltd je najprije bila farma koja se bavila samo ratarstvom. Danas obrađuje skoro 1.500 hektara (3.500 akra). Prije četiri godine se farma proširila na uzgoj stoke.

Danas je vlasnik i direktor Rob Timmis, unuk osnivača farme. Njemu pomaže pet zaposlenih: po jedan glavni i odgovorni za sektore ratarstva i uzgoja stoke, kao i tri radnika sa punim radnim vremenom. Prema Davidu Pughu, direktoru sektora za ratarstvo, dva ogranka farme rade nezavisno jedan od drugog, ali se dopunjavaju tako dobro da šesteročlani tim ima posla preko cijele godine.

Rob Timmis, vlasnik gospodarstva Timmis Farms.

1997. godine je Rob Timmis preuzeo farmu, kojom je do tada bilo upravljano eksterno. Od tada se opet sam brinuo o ratarskoj proizvodnji i povećao je površine kupovinom zemlje. U sljedećem koraku je postao aktivan u obradi zemlje po ugovoru za druge poljoprivrednike. Danas se oko polovine površina koje obrađuje nalazi u njegovom vlasništvu.

Da bi se farma proširila i da bi sebi osigurao dodatni, konstantni izvor prihoda, Rob Timmis je započeo posao sa uzgojem stoke. Danas farma proizvodi 297.000 brojlera po jednom šestotjednom ciklusu. Potrebni je dodatni tjedan da bi se hale opet pripremile za sljedeći ciklus.

Proširenje i obnovljiva energija

Prvobitni plan je bio da se stajnjak iz hala sa brojlerima koristi na samoj farmi. „Prvih nekoliko godina smo ga rasturali po njivama“, objašnjava poljoprivrednik. „Međutim, problem je što ono sadrži jako puno amonijaka. Uzgajamo isključivo zimske kulture, kojima preko zime nije potrebno puno amonijaka, nego tek u proljeće. Zbog toga se ova hranljiva supstanca nepotrebno trošila. Sada koristimo mulj dobiven iz prerade otpadnih voda, što je za naše zemljište puno bolje i dosta slično što se troškova tiče. Bogat je fosfatom, pospješuje rast korijena i osigura dobar razvoj biljaka.” Gnojivo iz hala se prodaje susjednim farmama. Na taj način se pokrivaju troškovi nabave mulja iz prerade otpadnih voda.“

Rob Timmis je ideju da uđe u stočarsku proizvodnju razmatrao još tijekom svojih studija. Redovan prihod koji je sa tim bio povezan i poboljšanje likvidnosti farme u jednom sedmotjednom ciklusu koji se može planirati izgledali su mu kao isplativa perspektiva za farmu. Prebacivanje na obnovljive energije učinilo je projekat još interesantnijim. „Pilićima je potrebno puno topline i pošto istu možemo  proizvesti pomoću vlastitih izvora energije, još ćemo za to biti i plaćeni preko premija za isporuku električne energije u mrežu”, dodao je David Pugh.

Plaćanje tarife za isporuku električne energije u mrežu je program vlade, kojim treba da se podstaknu investicije u proizvodnju obnovljivih energija. Proizvođačima se pri tom nude dugoročni ugovori. RHI (Non-Domestic Renewable Heat Incentive = program za podsticaj proizvodnje obnovljive topline za ne kućnu upotrebu) je ekološki program britanske vlade, koji nudi financijske podsticaje, ako poduzeća krenu sa proizvodnjom topline iz obnovljivih izvora

Ove kontrolne točke su jedan od malobrojnih vidljivih znakova 100 bušotina, gdje se toplina iz zemlje uzima za potrebe proizvodnje energije.

Toplina iz zemlje na farmi dolazi iz 100 bušotina, koje sežu do dubine od 100 m. Voda koja se upumpava u bušotine, ponovo se crpi za dva stupnja toplija i izmjenjujući topline koriste tu energiju za grijanje hala sa brojlerima.
„Razmatrali smo i druge obnovljive izvore energije“, kaže Rob Timmis. „Na primjer postrojenje za bioplin, ali nismo željeli da mijenjamo koncept rada. Želimo  se baviti poljoprivredom, kako bismo proizvodili namirnice, a ne energiju. Druga opcija je bio postrojenje za biomasu, ali u tom slučaju gorivo uvijek moramo dokupiti i onda ste podložni fluktuacijama na tržištu.”

Privlačenje radnika

Uz pet stalno zaposlenih radnika, Timmis Farms zapošljava dodatno i jednog studenta sa Harper Adamsa, jednog od vodećih poljoprivrednih fakulteta u Velikoj Britaniji, koji tu obavlja 14-mjesečnu praksu. Rob Timmis i David Pugh su također apsolventi te visokoškolske ustanove i rado joj pomažu kroz mjesta za obavljanje prakse – prije svega zato što znaju koliko je praktično iskustvo važno za studente.

David Pugh je u tvrtki Timmis Farms odgovaran u području ratarstva.

O tome Rob Timmis kaže: „Pošto strojevi i metode obrade zemlje postaju sve zahtjevnije, nije optimalno obučavati radnike samo za jednu sezonu i onda ih opet izgubiti. Zbog toga želimo da imamo dobro obučenu, stalnu ekipu. Ako je na primjer na redu smjena u kokošinjcima, tjedan dana se vrlo intenzivno radi, ali u tom vremenskom periodu kratkoročno možemo angažirati cijeli naš tim na tom zadatku. Takva fleksibilnost znači  zadržavanje naših dobro obučenih radnika i kako bi za njih ima posla preko cijele godine. A osim toga možemo koristiti ljude svugdje, tako u prskanju mogu  se mijenjati sa svojim kolegama.”

Fleksibilan sustav obrade

Sposobnost brzog prilagođavanja novim uvjetima i utjecajem je važan princip rada farme Timmis Farms. To vrijedi i za planiranje ratarskih radova. Farma radi sa dvije sijačice – jednim Prontom DC radne širine od četiri metra i jednom Focusom TD radne širine od šest metara, jednim Jokerom 6 RT i jednim Sumo Quatro. Tako David Pugh ima opremu i fleksibilnost koja mu je potrebna za obradu zemljišta i sjetvu.

Ozimi ječam, pšenica i repica čine 90 % kultura.

90 % onoga što Timmis Farms uzgaja čine ozima pšenica, ječam i uljana repica. Tome treba dodati još neke proljetne sorte, ali one se prema riječima Davida Pugha uzgajaju samo zbog rotacije usjeva i suzbijanja korova.

„Imamo srednja do lakih zemljišta“, kaže David Pugh. „Zbog konstantnih prinosa smo se odlučili za ozime žitarice. Problem kod proljetnih kultura je što je u sušnoj godini žetva slabija. A to se nažalost sve češće događa.”

Focus TD se dokazao – kod direktne sjetve i sjetve na obrađenom zemljištu.

Prije osam godina je Timmis Farms kupila farmu koja je imala problema sa mišjim repkom i odlučila se za strategiju „nulte tolerancije”. O tome David Pugh kaže: „Zahvaljujući faktorima kao što su rotacija usjeva, kasna sjetva i ručno uklanjanje korova prilično smo brzo riješili problem. Morate  biti uporni, ali nije nemoguća misija.“ Farma uglavnom radi sa minimalnom obradom zemljišta, povremeno i sa plugom, kada se treba boriti protiv korova. „Samo na nekim lakšim lokacijama oremo prije ozimog ječma u cilju borbe protiv trespe i običnog ljulja i na jednoj farmi za koju vršimo uslužnu obradu, gdje uzgajamo sjemenski ozimi ječam. Na taj način dobijemo čiste sjetvene posteljice.”

Repica se kompletno sije pomoću Focusa TD u režimu direktne sjetve.

Poslije uljane repice, a prije pšenice se zemljište podriva, ravna valjkom i sije. „Na nešto težim zemljištima obično odradimo jedan prohod Jokerom, prije nego što sijemo, kako bismo poboljšali sjetvenu posteljicu.”

Jedan Joker RT od šest metara i podrivač zamjenjuju jedan Terrano od 4,4 metra, sa kojim je farma radila četiri godine. „Na nekim parcelama samo moramo riješiti problem sabijenog zemljišta i zbog toga smo morali dublje obrađivati“, dodaje Rob Timmis. „Terrano je radio vrlo dobar posao, ali smo se onda ipak odlučili za Joker kod najvećeg dijela naših površina i za podrivač, tamo gdje je potreban. Već godinu dana imamo Joker – sa vrlo dobrim rezultatima. On radi izvanredan posao u pripremi sjetvene posteljice sa ujednačenom dubinom. Vrlo dobro obrađuje gornji sloj i drži korov na površini. Radni učinak je sjajan i u stanju smo da obradimo veliku površinu.”

Dobar start

Pored Focusa TD se kod sjetve pšenice koristi i Pronto DC. „To je već naš drugi Pronto“, kaže Rob Timmis. „Prvi je bio priključni stroj od šest metara, sa kojom smo radili osam godina. Tada je to bila naša jedina sijačica i bila je izvanredna – sa njom smo posijali svu našu pšenicu. U to vrijeme je uljana repica rasipana iza tanjurače kao pokrovni usjev . „Rastom vrijednosti uljane repice, odlučili smo se da je zasijemo, kako bismo postigli ravnomjernije klijanje. Focus nam se dopao zato što je opremljen istim radnim tijelima kao Pronto. Već smo znali da oni održavaju dubinu sijanja konstantnom. Ima 20 redova, svaki iza jednog šiljka. U tijeku sjetve je moguće ulagati i DAP gnojivo, kako bi se pospješio dobar razvoj biljke.

Focus TD se koristi da bi se uljana repica, koja čini 30 % kultura na farmi, sijala metodom direktne sjetve, i kao MiniTill sijačica za pšenicu. Imamo dva kompleta ulagača za Focus – jedan za sjetvu repice u redovima od 30 cm i jedan za setvu pšenice u redovima od 15 cm. Zamjena ova dva seta funkcionira bez problema. Radi se o svestranoj sijačici koja nam omogućava veliku fleksibilnost.”

Uz pomoć dva kompleta radnih tijela Focus TD može se koristiti za sjetvu repice i pšenice.

Kada se radi o sjetvi pšenice, Focus ne može u potpunosti se mjeriti sa Prontom DC, ali je dobar izbor zbog repice i zbog svoje svestranosti. „Diskovi Pronta obavljaju izvanredan posao“, misli poljoprivrednik. „Ali mislim da Focus samo vrlo malo zaostaje za njim.”

Kada je kompanija Timmis Farms postala veća, nabavljen je dodatni Pronto radne širine od četiri metra, kako bi se povećali kapaciteti za sjetvu pšenice. O tome Rob Timmis kaže: „Jedan od naših glavnih ciljeva je dobar tajming. Postaje sve važnije da se žitarice posiju u pravom trenutku i da se prskaju u pravom trenutku. Dobar start je već pola urađenog posla – sjetva u lošim uvjetima znači da biljke uvijek kasne sa razvojem i da na parceli nastaju praznine. A to više ne može da se popravi.”

Pored istovremenog ulaganja sjemena i gnojiva za Davida Pugha je važan kriterij i varijabilna količina sjemena. Prije šest godina je SOYL, pružatelj usluga u području proizvodnje žitarica u Velikoj Britaniji, skenirao parcele u cilju detaljnog kartiranja parcela. „To što se kod žitarica dobije ujednačeno pokrivanje, u svakom slučaju je poboljšalo prinose“, kaže David Pugh. „Previše gusta područja, ako je borba za vodu i hranljivih tvari bila previše intenzivna, smo razrijedili, a u područjima u kojima je veća populacija žitarica efikasnija, postigli smo bolju kontrolu korova. Korištenje karata za sjetvu je jednostavno i puno preciznije od manualnog rješavanja problema.”

Timmis Farms potpuno samostalno vrši održavanje sijačica. „Radi se o vrlo pouzdanim strojevima i podrška koju dobijemo od našeg lokalnog distributera, firme Edwards & Farmer i odgovornog radnika tvrtke HORSCH UK, je izvanredna“, objašnjava Rob Timmis. „Do sada nikada nismo imali problema. Preventivno se svake godine mijenjaju ležajevi. Pošto od 2006. godine radimo sa HORSCH sijačicama, dosta dobro poznajemo tehnologiju.”

Orijentirani prema budućnosti

Trenutno ovaj poljoprivrednik razmišlja da li da nabavi veću sijačicu: „Zato što sjeme ove godine više ne smijemo tretirati insekticidom, vrijeme sjetve se pomjera prema malo kasnijem datumu. To za posljedicu ima da vremenski interval za sjetvu naših ozimih kultura postaje kraći. Zato nam je potrebna veći kapacitet.

Veliki traktor, koji nije potpuno iskorišten u sjetvi pšenice, otvara brojne mogućnosti za Davida Pugha: „Upravo razmišljamo o tome da jednostavno zadržimo naše dosadašnje sustave, ali povećamo radne širine – ili preko strojeva za direktnu sjetvu, kao što je Avatar. Uvjeti se mijenjaju svake godine, pa zbog toga ne želimo da sve stavimo na jednu kartu. Želimo da ostavimo sebi neke opcije otvorenim. Zbog toga za mene Focus i jeste tako sjajna sijačica. Sa njom možemo sijati kako direktno, tako i na kultiviranim zemljištima.”

Timmis Farms trenutno prodaje kompletnu slamu na jakom regionalnom tržištu sa brojnim stočarskim farmama. „Bilo bi vrlo atraktivno da se slama samo sjecka“, misli David Pugh. „Jer i skupljanje slame stvara probleme. Na primjer sabijanje tla zbog prese za bale. Ali cijena slame je dobra i ne želimo se toga odreći. Sa sijačicom za direktnu sjetvu ste donekle ograničeni i više niste tako fleksibilni.”

Za Davida Pugha je moguća zabrana glifosata važan faktor za budućnost: „Kada za nekoliko godina glifosat bude zabranjen, morat ćemo  kompletno promijeniti naše principe obrade. Međutim, nadam se da će zdrav razum prevladati.”

Moto tvrke Timmis Farms za budućnost glasi: ostati fleksibilan i prilagoditi se izmijenjenim uvjetima – bez obzira da li se radi o vremenskim uvjetima, kulturama ili politici. Svestranost strojeva kompanije HORSCH tu pomaže u svakom slučaju.

IZVOR : terraHorsch 18/2019

MPRESSUMterraHORSCH je međunarodni časopis za klijente tvrtke HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Tel.: +49 9431 7143-0, Fax: +49 9431 7143-9200 terra@horsch.com, www.horsch.comOdgovorna za sadržaj: Cornelia HorschRedakcija: Johannes HädickePriloge su napisali: C. Blandin, M. Braun, A. Brockmann (prianjanje), J. Hädicke, C. Horsch, N.L. Neumann, E. Nicolai, J. Noordhof, H. Wolf, S. WyattFotografije: Arhiv HORSCH, fotografija Petra Kellner, A. Brockmann (prianjanje), G. Bröcker (privatna), J.-P. Kihm (privatna), J. Noordhof, S. WyattPrevodi: engleski: H. Wolf; francuski: S. Proust, TCA Consul-ting; poljski: B. Dudkowski; ruski: V. Veklenko, mađarski: M. Vas, portugalski: A. Cini, češki: tetras, slovački: MM PressterraHORSCH izlazi dva puta godišnje na njemačkom, engle-skom, francuskom, poljskom, portugalskom, ruskom, slovač-kom, češkom i mađarskom jeziku.Časopis i svi u njemu sadržani prilozi i slike su zaštićeni autorskim pravom. Svako komercijalno korišćenje van granica određenih zakonom o autorskom pravu zabranjeno je bez suglasnosti izdavača.Produkcija i grafička obrada: Beckmann Verlag GmbH & Co KG, LehrteTisak: Frischmann Druck und Medien GmbH, Amberg