HORSCH gradi „tvornicu u šumi“

Michael Maier (lijevo) i Alois Schneider (desno) u obilasku nove…