Fokus na kupca

Kupac je kod HORSCH-a u posebnom centru pažnje. Šta to točno znači i koliko utjecaja kupac stvarno ima, Philipp Horsch je objasnio za časopis terraHORSCH.​​​​​​​

Philipp Horsch

terraHORSCH: Šta za Vas znači pojam „fokus na kupca“?
Philipp Horsch: Za mene to znači da je u organizaciji poduzeća na svakom koraku kupac uvijek u prvom planu. To se odnosi i na interne procese. Naš cilj je da se pri donošenju odluka uvijek zapitamo da li to pomaže kupcu. To mogu biti i sitnice, kao na primjer da se razmisli o dostupnosti našeg telefonskog servisa ili radnom vremenu poduzeća. Prije svega u vreme sjetve ili kada počne sezona žetve, točno znamo da smo kupcu potrebni 24 sata dnevno. To je vrhunska disciplina, da fokus na kupca u svim segmentima i u svim glavama poduzeća uvijek stavljamo u prvi plan. Mi stalno radimo na našim procesima i na našem poboljšanju.

terraHORSCH: Da li u tom smislu možete biti konkretniji u odnosu na tehnologiju HORSCH proizvoda?
Philipp Horsch: Posljednjih desetljeća smo se bavili brojnim temama, kod kojih smo dijelom bili čak ispred tržišta. Na primjer već sredinom 1990-ih godina smo počeli baviti se kontaktnim gnojivom i gnojidbom ispod sjetvenog horizonta. Još tada smo počeli da se bavimo mašinama koje mogu ulagati više komponenti. I danas koristimo brojna rješenja razvijena u to vrijeme. Tu na primjer mislim na naš sustav za doziranje. Standardni električni pogon je tada bio potpuna novina u struci. Mi smo bili prvi na tržištu koji su radili bez mješača na uređaju za doziranje i koji su imali standardiziran sustav za rasipanje gnojiva.  Sustav  za doziranje je još uvijek vrlo uspješan i koristi se u velikom broju. Već tada se pokazalo da područje gnojidbe ima veliki potencijal. Tokom godina je naš fokus bio na tome da konstantno radimo na efikasnosti gnojidbe – i to u bliskoj suradnji sa kupcima. Puno toga je nastalo na polju, zajedno sa poljoprivrednicima. Primjer za to je da sada svi kultivatori i sijačica imaju i opciju ulaganja gnojiva. Korist za poljoprivrednika i životnu sredinu je kod nas oduvijek na prvom mjestu. Čuvanje resursa, povećanje efikasnosti i održavanje zdravlja biljaka su isto vrlo važni aspekti.

terraHORSCH: Iz suradnje sa kupcima su već više puta nastali strojevi. Koja Vam pada na pamet kada pomislite na gnojidbu?
Philipp Horsch: Iz cijele tematike oko gnojidbe je prije nekoliko godina nastao HORSCH Focus. Vrlo brzo se potvrdilo koliko potencijala ima suradnja sa kupcima.
Prilikom razvoja HORSCH Focusa na nas je međutim jako utjecala i tema StripTill. Prethodno smo se već intenzivno bavili StripTill sjetvom kukuruza i u vezi s tim smo još i proveli oglede na vlastitim poljima. Brzo nam je bilo jasno da su upravo ciljana obrada i gnojidbe glavne prednosti ovog postupka. Spajanje StripTilla i sjetve u jednom stroju je zatim dovelo do HORSCH Focusa. U međuvremenu je HORSCH Focus u područja sa velikim prinosima u srednjoj, a i istočnoj Europi postala jedna od najvažnijih sijačica. Međutim, tjekom razvoja HORSCH Focusa smo primijetili da se u praksi ne mogu realizirati sve želje kupaca.

Focus putem StripTill sjetve omogućava ciljanu obradu sa koncentriranim ulaganjem gnojiva. Time ispunjava želje brojnih kupaca.

terraHORSCH: Šta je po Vama bio povod da se dublje zađe u području gnojidbe?
Philipp Horsch: Počeci gnojidbe u našem poduzeća sežu u 1980-e godine. Tada smo vršili prve oglede gnojidbe ureom u uzgoju uljane repice i primijetili smo da se kontaktnim gnojenjem sa malim količinama gnojivo može postići veliki učinak. Nekoliko godina kasnije smo to nastavili sa Airseederom i Duett radnim tijelima. Uspjeli smo unijeti još veće količine, a da ne sagorimo usjev. Dobre učinke smo primijetili najprije kod proljetne sjetve. Danas je trend smanjiti količina gnojiva pri sjetvi. Cilj je da se gnojivo uloži što bliže sjemenu. Danas se mnogo više bavimo specijalnim pitanjima vezanim za gnojidbu, a koja se odnose na pojedine lokacije. Gnojidba sa više komponenti je velika i aktuelna tema, koja postaje sve važnija. Glavni zahtjevi su pre svega da se više komponenti regulira specifično za određene dijelove parcele i to za svaku pojedinačnu komponentu. Prije nekoliko tjedana sam bio u Kanadi i imao sam nekoliko interesantnih razgovora sa našim kupcima o budućnosti poljoprivrede. Što se teme gnojidbe tiče, kanadski poljoprivrednici smatraju da sve ide ka tome da će se u budućnosti gnojiti i sa do pet komponenti. Za mene je to bio jasan znak da se poljoprivrednici sve više bave djelovanjem pojedinačnih komponenti za gnojidbu. Naravno da mi kao poduzeće moramo to ispratiti i uključiti u naš budući razvoj.

HORSCH Double Shot ulagač sa drugim priključkom za kontaktno gnojivo

terraHORSCH: Kako će po Vašem mišljenju u budućnosti biti moguće raditi još preciznije na oranicama? 
Philipp Horsch: Pitanje o većoj preciznosti na parceli postaje sve važnije u svim područjima. Sljedeći korak se za nas zove RowControl. U principu se ovdje radi o SectionControlu za pneumatsku sijačicu, da bi se smanjila preklapanja na uvratinama – znači da bi se povećala preciznost. Ovdje smo se bavili brojnim temama, npr. segmentiranim rotorima za doziranje i na našoj RowControl glavi razdjeljivača, koja omogućava isključivanje pojedinačnih redova na sijačici. Ako se ovo rješenje razvija dalje, imamo i mogućnost da na strojevima sa dvostrukim spremnikom vrlo precizno uključujemo ili isključujemo gnojivo ili da na uvratinama uvijek isključujemo gnojivo. Javna je tajna da radimo na pneumatskom rasipaču gnojiva. On će također koristiti ovu tehnologiju, čime se može znatno povećati preciznost na uvratinama i u području preklapanja. I da se još jednom vratimo na sjetvu: ako treba međuredno kultivirati usjeve žitarica, onda je preciznost u ili na uvratini presudna. Prije zasijani dijelovi parcele kod mehaničkog održavanja usjeva uvijek stvaraju probleme. Praznine su uvijek dobro područje za korove i štetne trave. Ako se sije sa RowControlom, oba se mogu spriječiti.

RowControl glava distributora omogućava isključivanje pojedinačnih redova kod sijačice.

Kultivirani usjevi soje sijani sa RowControl-om

terraHORSCH: U kojim još područjima klijenti postavljaju zahtjeve?
Philipp Horsch: Najintenzivnije diskusije imamo kod optimalne regulacije dubine sjetve. Cilj je da se u jako promjenljivim zemljištima dubina sjetve sve bolje regulira. Upravo testiramo prve ideje u praksi. Ogledi koji su do sada obavljeni, zasnivaju se na kartama parcela. To znači da reguliramo dubinu sa prethodno kreiranim kartama aplikacije. Sljedeći korak je naravno izraditi zatvoreni ciklus, kako bi se taj proces automatski odvijao. Već postoje interesantne ideje sa novim senzorima, koji mogu prepoznati strukturu zemljišta u sjetvenoj posteljici.

Sljedeća važna tema je zaštita bilja. Potaknuta novim tehnologijama, ovdje je opet u prvom planu korist za kupca. Sa BoomControl sustavom za precizno vođenje krila prskalice mi konstantno postavljamo svjetske standarde – ne samo u kakvoću aplikacije, već i u efikasnosti sredstva za prskanje. Zbog velike potražnje mi stalno proširujemo spektar proizvoda iz područja zaštite bilja. Sa novom prskalicom HORSCH Leeb AX smo zaokružili segment vučenih prskalica manjeg kapaciteta. Trenutno radimo na velikoj tandem prskalici, kako bismo kompletirali ponudu i u pogledu prskalica velikog kapaciteta. U područjui zaštite bilja trenutno isprobavamo nove koncepte, na osnovu povratnih informacija i ocjena kupaca. Dobar primjer je naša potpuno nova platforma u području samohodnih prskalica. Sa jedne strane koristimo najmodernije komponente i tehnologije u novoj prskalici Leeb PT. S druge strane je pristup tipičan za nas, da se odmah otvore vrata raznovrsnosti i da se odmah razvije cijela platforma različitih samohodnih prskalica za različita tržišta. Na sajmu Agritechnica ćemo vidjeti više toga.

terraHORSCH: Koliko Vam je važna specifičnost tržišta i kakve to veze ima sa fokusom na kupce?
Philipp Horsch: To je dio naše DNK, da u svim razredima i područjima obrađujemo veliki broj tema i da svjesno potičemo i dopuštamo raznovrsnost. Raznovrsnost je važan dio našeg poduzeća i na kraju jedan od najvećih znakova da je u fokusu kupac. Mi kupcima ne nudimo standardna rješenja, već nam je važno da se individualno pozabavimo različitim zahtjevima širom svijeta. Svjesno se širimo na raznovrsnost i u regionalne teme. A i dalje kod svih postojećih proizvoda radimo na detaljima.

terraHORSCH: Kako uspijevate na nove tehnologije za mehaničko održavanje usjeva na početku usadite DNK tvrtke HORSCH?
Philipp Horsch: Mehaničko suzbijanje korova nije ništa novo i mi se već nekoliko godina time bavimo. Što se tiče načina pristupa kod nas je uvijek tako, takvim temama prvo bavimo se samo usput. U nekom trenutku onda steknemo znanje koje vodi do toga da počnemo intenzivnije da se bavimo razvojem. Kod mehaničkog suzbijanja korova je kod nas bilo od početka jasno da ćemo sami rješavati taj problem. Mi nismo željeli da kupimo poduzeće iz ove oblasti. U tome smo drugačiji od konkurencije. Samo tako možemo biti sigurni da je u krajnji proizvod usađena DNK tvrtke HORSCH. Prvo se kod takvih projekata bavimo zamislima poljoprivrednika, ali dodajemo i osobne ideje. Utjecaji izvana i iznutra u nekom trenutku se stope u jasnu sliku. Čim dostignemo taj korak, ostatak razvoja ide vrlo brzo. Važno nam je da koristimo i naše dugogodišnje iskustvo i da ga odmah primijenimo. Kod stvari kao što je su na primer trajnost, konstrukcija ili stabilnost rama, koristimo naše obimno iskustvo. Sve je naravno dopunjeno i iskustvom u ratarstvu. U području organske poljoprivrede je važno da primijenimo iskustva koja stječemo na našim poljima. Osim toga nas na tom putu prati veliki broj odličnih poljoprivrednika koji se bave organskom proizvodnjom, koji razmišljaju zajedno sa nama i daju dragocjene doprinose. Tako kao poduzeće učimo mnogo. Po mom mišljenju u budućnosti nastupaju uzbudljiva vremena sa vrlo velikim šansama za sve – kako poljoprivrednike, tako i proizvođače poljoprivrednih strojeva.

IZVOR : terraHorsch 18/2019

MPRESSUMterraHORSCH je međunarodni časopis za klijente tvrtke HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Tel.: +49 9431 7143-0, Fax: +49 9431 7143-9200 terra@horsch.com, www.horsch.comOdgovorna za sadržaj: Cornelia HorschRedakcija: Johannes HädickePriloge su napisali: C. Blandin, M. Braun, A. Brockmann (prianjanje), J. Hädicke, C. Horsch, N.L. Neumann, E. Nicolai, J. Noordhof, H. Wolf, S. WyattFotografije: Arhiv HORSCH, fotografija Petra Kellner, A. Brockmann (prianjanje), G. Bröcker (privatna), J.-P. Kihm (privatna), J. Noordhof, S. WyattPrevodi: engleski: H. Wolf; francuski: S. Proust, TCA Consul-ting; poljski: B. Dudkowski; ruski: V. Veklenko, mađarski: M. Vas, portugalski: A. Cini, češki: tetras, slovački: MM PressterraHORSCH izlazi dva puta godišnje na njemačkom, engle-skom, francuskom, poljskom, portugalskom, ruskom, slovač-kom, češkom i mađarskom jeziku.Časopis i svi u njemu sadržani prilozi i slike su zaštićeni autorskim pravom. Svako komercijalno korišćenje van granica određenih zakonom o autorskom pravu zabranjeno je bez suglasnosti izdavača.Produkcija i grafička obrada: Beckmann Verlag GmbH & Co KG, LehrteTisak: Frischmann Druck und Medien GmbH, Amberg