Zajednički projekat sa DLG-om

HORSCH i Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e.V. (DLG) (njemačko društvo za poljoprivredu) zajedno rade projekat pod nazivom: Razvoj inovativnih P sustava gnojenja za povećanje P efikasnosti i smanjenje negativnih efekata na životnu sredinu. terraHORSCH daje pregled trenutnog stanja.

Ovaj zajednički projekat koji je podržan od strane BLE (ptBLE nosilac projekta Savezni zavod za poljoprivredu i ishranu (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung)) i vodi se pod nazivom „Razvoj inovativnih P sustava za povećanje P efikasnosti i smanjenje negativnih efekata na životnu sredinu“ trebalo bi trajati tri godine. Na njemu zajedno rade DLG e.V. i HORSCH Maschinen GmbH. Započet je 2016. godine, a sada je u toku posljednja godina ovog testa. Cilj, struktura i rezultati prve godine testa su već predstavljeni u izdanju terraHORSCH 16/2018.

Izvor: DLG-IPZ

U drugoj godini testa sa ukupnim padalinama od oko 380 mm/m2 od kolovoza 2017. do srpnja 2018. kao što je to već bilo u sezoni 2016/17 nije se moglo postići dovoljno opskrbe vodom. Sa izmjerenom srednjom vrijednošću od 511 mm (1981-2010), Bernburg spada u suhlja mjesta, što je 2016/17, a prije svega 2017/18 opet znatno ispod prosjeka. Na vrlo dobroj lokaciji sa lesnom podlogom i černozemom sa prosječno 85 bodova i korisnim kapacitetom parcele od 250 mm prinosi su bili na prosječnom nivou usprkos dugoj suši u proljeće i ljeto 2018.

Sjetva na testnom polju za oglednu godinu 2017/18 je počela 01.09.2017. sjetvom ozime uljane repice. Parcela je već bila pripremljena za sjetvu sa ozimom pšenicom kao predusjevom pri čemu je parcela razrivena na oko 22 cm uz pomoć HORSCH Focusa TD i prihranjivanja određenim količinama gnojiva.

Blokovi ozime pšenice su 28. i 29.09.2017.posijani u pretežno vlažnim uvjetima. U prvom bloku predusjev je bila ozima uljana repica, a u drugom bloku ozima pšenica, kako bi se usporedili odnosi uljana repica-pšenica i strnjika-pšenica, ali i ispitali efekti predusjeva.

Tom prilikom korišten je HORSCH Focus TD. Ogledi sa gnojivom su se izvodili na isti način kao u slučaju ozime uljane repice. Razmak između ulagača sjemena je prepolovljen na 15 cm za sjetvu žitarica. To jest, iza jednog radnog organa za razrivanje se nalaze po dva ulagača sjemena, pri čemu su postavljeni lijevo i desno od razrivenog područja.

Rezultati žetve 2018

Iskustva iz prve dvije godine testa dijelom pokazuju vrlo jasne razlike između varijanti.

Ozima uljana repica:
Već u jesen 2017. pokazale su se jasne razlike u promjeru korijena i u veličini nadzemnog dijela biljke. Gnojene varijante, prije svega varijante gdje je korišteno NP gnojivo (DAP 18/46), imale su bolji predzimski razvoj.

U proljeće su se posebno utvrditi razlike u početku cvjetanja. Pognojene varijante su znatno ranije krenule u cvjetanje od različito gnojenih varijanti. To se sa sigurnošću može pripisati jako suhom proljeću u 2018. godini.

U vrijeme procjene stanja prije sjetve bile su vidljive značajne prednosti gnojenja (vidi sliku). Biljka lijevo je sa razrivene, ali pognojene varijante. Biljka desno potiče sa varijante koja je razrivena i gnojena prema DAP smjernicama. Ako se obje usporede, očigledne su značajne razlike u veličini korjena i nadzemnog djela. Razrivena i gnojena varijanta ima vidno masivniji korjenov sustav sa više bočnih korjenčića, što je jako važno u sušnim godinama. Vizualno, biljka sa razrivene i gnojene parcele je razvila puno više mahuna. Težina tisuću zrna je gotovo identična kod svih varijanti.

Stanje prije žetve na dan 29.06.2018. godine: lijevo je pognojena biljka, desno biljka sa razrivenog i gnojenog zemljišta prema referentnoj vrijednosti sa DAP

Prilikom žetve dana 05.07.2018. kod pognojene varijante bez duboke obrade ovršeno je oko 3,5 t/ha. Gnojene odn. dublje obrađene varijante su tijekom dvije posljednje godine testa imale više prinosa za 1 do 5,5 dt/ha. Najveće razlike su se pokazale kod parcela koje su dublje obrađene i gnojene po DAP. Ovdje je bilo moguće ostvariti višak prinosa do 5,5 dt/ha u odnosu na očekivane prinose. Imajući u vidu prikupljene podatke, možemo utvrditi da je promjenjena varijanta imala vrlo dobar razvoj u jesen sa jako razvijenim korijenskim vratom kao osnovom za velike prinose. To znači da su klijanje, ciljana obrada zemljišta i prihrana svježim hranljivim materijama bili idealni.

EFIKASNOST FOSFATA KOD OZIME ULJANE REPICE Sjetva 01.09.2017. – žetva 05.07.2018. godine; Izvor: DLG-IPZ

Ozima pšenica:
Parcele sa ozimom pšenicom poslije oba predusjeva (uljana repica i ozima pšenica) pokazale su značajne razlike u razvoju mlade biljke. Usjevi gnojeni fosforom su u usporedbi sa pognojenima vidljivo jači i stvaraju puno više bočnog korijenja. U toku vegetacije se upravo efekt stvaranja bočnog korijenja uglavnom neutralizira. Što se tiče broja stabljika sa klasjem, nije bilo moguće utvrditi jasnu razliku. Procjena stanja u vrijeme proljetne vegetacije je pokazala stalne razlike između varijanti gnojenih fosforom i varijanti gnojenih fosforom i kalijem. Potonje su na prvi pogled izgledale znatno razvijenije i na kraju su imale više zrna. Žetva ozime pšenice poslije uljane repice na dan 09.07.2019. je lijepo pokazala da varijante gnojene sa PK nezavisno od načina sjetve daju za oko 3 t/ha više prinosa od varijanti gnojenih samo sa P. Nažalost, godina sa prinosom od 7 t/ha koji je za datu lokaciju ispod prosjeka nije dozvolila da se prepoznaju jasne tendencije kod ozime pšenice. U „normalnim“ godinama i pri punom iskorištavanju potencijala prinosa na datoj lokaciji od 10 t/ha ili više, moramo pretpostaviti da je do značajnih razlika došlo zbog većeg unosa hranljivih tvari.

EFIKASNOST FOSFATA KOD OZIME PŠENICE Sjetva 28./29.09.2017. – žetva 09.07.2018. godine, izvor: DLG-IPZ

Rezime

Godina 2018. je bila u sjenci izražene, dugotrajne suše na lokaciji Bernburg. Na uljanoj repici se upravo kod strukture korijena i strukture prinosa moglo ukazati na prve, značajne razlike. Kod žitarica su gnojene varijante dale znatno vitalnije, razvijenije i bujnije biljke. Očigledno da je kombinacija fosfora i kalija u dubokom gnojenju pozitivno djelovala na razvoj biljaka u sušnim godinama. Ako voda i dugi sušni periodi djeluju kao faktori koji apsolutno ograničavaju prinos, spomenuti pozitivni efekti u razvoju usjeva ne mogu se uvijek koristiti do žetve. Žetva 2019. godine će dati odlučujuću presudu u ovom ogledu i kompletnu derivaciju svih efekata za praktičnu upotrebu.

IZVOR : terraHorsch 18/2019

IMPRESSUM terraHORSCH je međunarodni časopis za klijente tvrtke HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Tel.: +49 9431 7143-0, Fax: +49 9431 7143-9200 terra@horsch.com, www.horsch.comOdgovorna za sadržaj: Cornelia HorschRedakcija: Johannes HädickePriloge su napisali: C. Blandin, M. Braun, A. Brockmann (prianjanje), J. Hädicke, C. Horsch, N.L. Neumann, E. Nicolai, J. Noordhof, H. Wolf, S. WyattFotografije: Arhiv HORSCH, fotografija Petra Kellner, A. Brockmann (prianjanje), G. Bröcker (privatna), J.-P. Kihm (privatna), J. Noordhof, S. WyattPrevodi: engleski: H. Wolf; francuski: S. Proust, TCA Consul-ting; poljski: B. Dudkowski; ruski: V. Veklenko, mađarski: M. Vas, portugalski: A. Cini, češki: tetras, slovački: MM PressterraHORSCH izlazi dva puta godišnje na njemačkom, engle-skom, francuskom, poljskom, portugalskom, ruskom, slovač-kom, češkom i mađarskom jeziku.Časopis i svi u njemu sadržani prilozi i slike su zaštićeni autorskim pravom. Svako komercijalno korišćenje van granica određenih zakonom o autorskom pravu zabranjeno je bez suglasnosti izdavača.Produkcija i grafička obrada: Beckmann Verlag GmbH & Co KG, LehrteTisak: Frischmann Druck und Medien GmbH, Amberg