Cruiser XL – Dvanaest jednim udarcem

HORSCH opisuje svoju liniju Cruiser XL kao specijalistu za plitku obradu zemljišta. Testirali smo model od 12 m da bismo saznali da li su ti strojevi učinkoviti i u teškim uvjetima rada rada.

Alexander Brockmann

Sa Cruiserom XL HORSCH osvaja novi teren – zato što je ultra plitki rad vrhovima na maloj radnoj dubini tehnički izazov. Ali već nekoliko godina značaj finih grubera sa opružnim radnim tijelima ponovo raste. Njihovi vibrirajući vrhovi čine ove strojeve pravim univerzalcima – od prašenja strništa preko ubacivanja međuusjeva do fine pripreme sjetvenih posteljica. Granice su naravno određene maksimalnom radnom dubinom i protokom materijala, kao što smo već detaljno opisali u našem izvešću o trendovima in traction 3/2018.

Perjanica: Sa svojih 12 m radne širine HORSCH Cruiser 12 XL je trenutno najveći fini kultivator sa opružnim radnim tijelima na tržištu.

Pri prvom prašenju strništa poslje žetve pšenice smo stekli točnu predstavu o stroju i od 12 m, najistaknutijem modelu serije Cruiser XL. I još samo da dodamo: obiteljska tvrtka HORSCH sa 12-metarskim modelom Cruiser-a XL ima trenutno najveći fini kultivator na tržištu. Konkurencija u svom asortimanu proizvoda ima samo uže strojeve (ali dijelom sa više redova radnih tijela) ili tanjurače sa opružnim radnim tijelima.

Osnovni model

Prije kupovine grubera prvo treba znati okvirne podatke. Na osnovu njih se često može donijeti odluka za ili protiv određenog proizvođača. Ukratko: radna širina našeg Cruisera XL iznosi 12 m. Ukupno 81 vrh se nalazi u šest redova. Njihov razmak na redovima iznosi po 90 cm i tako se dobije razmak između vrhova od 15 cm. Razmak između prečki koje nose vrhove iznosi po 70 cm, visina rama 60 cm.

Model koji testiramo teži 13,98 t što je puno, ali on i u suhim uvjetima treba ući u zemljište ravnomjerno. Ne bi trebalo štedjeti na snazi traktora koji vuče stroj. Prema HORSCH-u Cruiser 12 XL može vuči traktor od 500 KS ili više – ispod toga postaje problematično. Shodno tome su i opcije za kačenje pristojne: kat. IV, poteznica sa vučnim okom ili poteznica sa vučnom kuglom su moguće alternative. Usprkos radnoj širini od 12 m fini gruber tvrtke HORSCH ispunjava neophodne transportne dimenzije sa širinom od 2,98 m i visinom od nepunih 4 m. Za siguran transport od gazdinstva do parcele ili do sljedećeg usjeva zadužena je velika šasija sa gumama 445/65-22.5. Kao što je uobičajeno kod grubera te širine, radi ravnomjerne kontrole dubine i mirnog kretanja podupiranje se osim na zadnjem paker valjku vrši i sprijeda preko potpornih kotača. Desno i lijevo je instaliran po jedan dupli potporni kotač veličine 400/60-15.5.

Tehnički podaci

Ram: Debljina rama od 100 x 100 mm, 5-djelni sklopiv ((2 para hidrauličnih izvoda), visina rama od 60 cm, radna tijela u 6 redova sa po 70 cm razmaka, 2 dvostruka potporna točka, hidraulično podešavanje dubine pomoću klipsi, maks. radna dubina približno 15 cm
Vrhovi: Opružna radna tijela 25 x 25, 81 l, 150 kg prednatega, 150 mm razmak linija, razrivački vrh od 50, 80 ili 100 mm, pačija stopa od 200 mm
Niveliranje i konsolidacija: 550 mm dvostruki RollPack paker valjak, oscilatorno zakačen, diskovi od 460 mm
Težina i dimenzije: 13.980 kg, transportna visina 3,98 m, transportna širina 3,00 m, vučna snaga počev od 500 KS

Šasija se nalazi na kraju stroja

Kada se stigne na parcelu, petodijelni ram se rasklapa u dvije razine. To se obavlja preko hidraulike, prvo iz kabine traktora. Samo se sigurnosni klinovi, koje štite od neželjenog rasklapanja tjekom vožnje moraju skinuti sa rama – sigurno rješenje. Zatim treba skinuti dvije klipse sa hidrauličnih cilindara srednjeg dijela pakera. Na taj način gruber je stabilan na svojoj šasiji i zadovoljava propisanu visinu od 4,0 m u cestovnom prometu. Klirens iznosi 20 cm. Onda je potrebno skinuti klipse sa cilindra rude. Njihova funkcija je da Cruiser XL u transportu održavaju horizontalno. Nastavljamo sa hidraulikom. Prvo se aktivira ventil „Preklapanje 90 stupnjeva“. Unutrašnja krila se smještaju u horizontalan položaj. Za to vrijeme se paker i potporni kotači automatski izvlače. Konkretno srednji paker i transportna šasija se rotiraju i zamjenjuju mjesta, tako da je šasija kompletno podignuta, a paker je zauzeo mjesto šasije – HORSCH to naziva „zakretna šasija“. Šasija u radnom režimu više nema funkciju – čak ni na uvratini. Ali o tome ćemo kasnije.

Potom treba aktivirati drugi upravljački uređaj „Preklapanje 180 stepeni“ i oba vanjska krila se rasklapaju. Prije kraja postupka bi trebalo polako voziti naprijed, kako bi se izbjegla oštećenja na pakeru – paker se može zaglaviti u zemlji. Na kraju se upravljački uređaj za vanjska krila kratkotrajno i puni pritiskom, kako bi akumulatori pritiska krila mogla se napuniti i poslije toga se pritisak jednostavno isključuje. Akumulator pritiska s jedne strane osigurava da  vanjski segmenti krila budu pod pritiskom, kako bi vrhovi dva sklopiva dijela bolje mogli da se zariju u zemlju. S druge strane, on služi i za prilagođavanje neravnom terenu.

Podešavanje radne dubine

Za željeni kvaliteta rada podešavanje dubine je elementarno. Kao što je i uobičajeno kod HORSCH grubera sa velikim radnim širinama, dubina se može prilagođavati umetanjem klipsi različite debljine. Zato je na odgovarajućim mjestima postavljen čitav niz klipsi. Kada je stroj podignut, klipse se mogu uglaviti na klipnjače cilindara za dubinu. Na ukupno devet mjesta, rukovalac uvijek mora ubaciti  niz klipsi iste kombinacije boja. S jedne strane, to su naprijed dva dupla potporna kotača i cilindar rude. S druge strane, to je pozadi šest cilindara za funkciju pakera. Pošto je za promjenu dubine uvijek neophodno prebacivati klipse, prilagođavanje tijekom vožnje nije moguće; na primjer da bi se uvratina na kratko malo dublje obradila.

Dugačka opružna radna tijela

Jasno, na prvi pogled se definitivno primjećuje neobična konstrukcija novog HORSCH opružnog radnog tijela. Dvostruki zavoj ovog radnog tijela se pri tom nalazi ispred prečke i paralelno na istoj visini. Prateći dalje zavoje, drška se proteže preko prečke. Tako je bilo moguće povećati klirens u radnom području za 10 cm – sa 60 na 70 cm.
Sljedeća specifičnost je to što je opružno radno tijelo prednapregnuto pomoću plastičnog klina. On je direktno spojen sa nosačem opružnog radnog tijela pomoću vijka. Zahvaljujući prednapregnutosti, udarna snaga dostiže 150 kg. Opružno radno tijelo se može podići za oko 20 cm. Ova udarna snaga garantira sigurnu radnu dubinu do 15 cm. I upravo kod vrlo tvrdog zemljišta opružno radno tijelo prodire ravno, a da pritom ne odskoči unazad i ne deformira se uslijed konstantnog opterećenja. Ako se opružno radno tijelo ipak mora zamijeniti, naprijed na ramu se nalazi montažni mehanizam sa kojim se otpuštanje i zatezanje radnog tijela vrši jednostavno i brzo.
Za verzije Cruisera sa kačenjem u tri točke će i ubuduće biti korišteni HORSCH opružna radna tijela.

1 Transportna šasija ima kotače dimenzije 445/65-22.5.

2 U primjeni na parceli nije potrebna i zakreće se nagore. Srednji paker valjak zauzima njeno mjesto.

7 … pozadi na hidrauličnim cilindrima za prateći valjak.

Stabilno okretanje

Cruiser XL od 10 i 12 metara ima pokretnu šasiju koju smo već upoznali na dva HORSCH stroja, Jokeru 10/12 RT i Terranu 10/12 (kako što je gore već objašnjeno kod postupka rasklapanja). Na taj način se Cruiser okreće odn. podiže na uvratini preko cijelog 12 m širokog pakera i spreda preko duplih potpornih kotača velikih dimenzija – šasija se koristi samo za transport na putu inače je potpuno van funkcije.

Zahvaljujući ovoj poziciji potpornih kotača i paker valjka, vozač na uvratini može brzo da pređe u sljedeći trag, bez bojazni od zanošenja stroja (druge marke se često podižu preko šasije, zbog čega posebno širi uređaji brže mogu se zanijeti). Oba elementa potpornog kotača su obrtno uležištena, tako da na uvratini mogu pratiti skretanje i ne stružu. I u radnom položaju oni učestvuju u upravljanju i primjereno slijede konturu. „Igranje“ potpornih kotača u toku kultivacije nismo primijetili – oni su se kretali vrlo mirno. Paker naravno lako struže na uvratini i nastaju poprečne sile u pakeru i nosaču valjka.

1 Pored standardnih vrhova mogu se montirati dodatni vrhovi i pačija stopa.

2 Pogled od naprijed na opružno radno tijelo. Ono je okrenuto os naprijed, otprilike na istoj visini kao greda rama.

3 Opružno radno tijelo ne prolazi kao što je uobičajeno ispod prečke prema pozadi, već se vodi preko nje i steže.

Dvostruki valjak sa podešavanjem kuta

Kao što je gore spomenuto, cijeli stroj se na uvratini oslanja na valjak (+ prednje potporne kotače). Pored svog prvobitnog zadatka ponovne konsolidacije i dodatnog usitnjavanja, valjak Cruiser XL istovremeno obavlja dva zadatka. Što se valjka tiče, za oba velika modela finog grubera na raspolaganju je isključivo dupli RollPack paker valjak U-profila, promjer 550 mm. Karakteristike paker valjka su univerzalna primjena, velika nosivost i otvoreni profil, koji se može  stopiti sa zemljom i na taj način primjereno konsolidira zemljište. Novo na dvostrukom RollPack pakeru Cruisera 12 XL je klateće vješanje. Na taj način se valjak može paralelno prilagoditi ne samo dubini, već i karakteristikama zemljišta, što je još jedna specifičnost ovog valjka. Rukovatelj samo mora podesiti graničnike za prednji valjak. Prednji valjak može se podesiti na istu dubinu tj. nivo kao i zadnji valjak ili da se na nešto lakšim zemljištima blago podigne, kako bi se izbjeglo pomjeranje i propadanje. Isto tako je i sa gornjim graničnikom: na tvrdim zemljištima on jednostavno može da se pomjeri prema gore, ako sljede posebno veliki komadi zemlje ili kamenje.

Ispred segmenta valjka, a iza redova sa vrhovima Cruisera, nalazi se niz konkavnih diskova. Oni raspoređuju zemlju koju izdižu vrhovi, kako bi poravnali horizont ispred paker valjka. Pritom svaki radi prema sredini mašine. Red diskova je direktno pričvršćen na ram paker valjka – tako se njihova radna dubina mijenja u skladu sa valjkom. Ako treba izvršiti korekcije zbog veće radne brzine, dubine i količine / vrste organskog materijala, navojna vretena za podešavanje se nalaze na vješanju – dva komada po segmentu valjka. Na zvjezdastim diskovima na sredini se može zasebno podesiti kut i dubina rada kako bi se spriječilo stvaranje grebena. Svi diskovi su pričvršćeni pojedinačno i uležišteni gumenim amortizerima. Na taj način mogu se izbjeći prepreke kretanjem unazad i u stranu.

1 U jednom redu poredani su diskovi za niveliranje iza redova sa vrhovima.

2 Zvjezdasti diskovi na sredini treba da spriječe stvaranje grebena.

6 Rezultat rada je usprkos tvrdoći zemljišta bio vrlo pristojan.

U praksi

Cruiser XL je na strnjici ostavio dobre rezultate. Pošto je proteklo ljeto bilo ekstremno suho i u mnogim dijelovima Njemačke je zemljište bilo izuzetno tvrdo za prašenje strništa, nažalost mogli smo da radimo samo sa ojačanim vrhom razrivača od 50 mm. Obično se u „normalnim“ godinama za prvi korak obrade koriste pačije stope od 200 mm. Osim toga postoje još i uski vrhovi širine od 80 i 100 mm – po želji dostupni i sa ojačanjem.
Sa radnom dubinom od 6 do 7 cm vrhovi radnog organa su dobro izlazili na kraj – održavali su dubinu i dobro su ulazili u zemljište. Nismo mogli utvrditi jače pomjeranje radnih tijela – razlog tome je vjerojatno bila prednapregnutost, koja se u teškim uvjetima isplati. S obzirom na vrlo teške uvjete, snaga traktora od 600 KS se pokazala odgovarajućom. Kod traktora sa snagom većom od 500 KS i težinom nerijetko 27 t, trebalo bi obratiti pažnju na ukupnu težinu sprege od 40 t.
U shemi podmazivanja je navedeno nepunih 60 mjesta podmazivanja – pretežno na šasiji i na sklopivim cilindrima. Vrhovi, diskovi za niveliranje i ležajevi valjaka ne zahtijevaju nikakvo održavanje.

Naš zaključak

Sa Cruiserom 12 XL HORSCH isporučuje trenutno najveći gruber za plitku obradu od 12 m radne širine sa opružnim radnim tijelima. Jasno da je za takve dimenzije potrebno dovoljno snage – preporučuje se 500 KS ili više. Jedinstveni na Cruiseru su i radni organi. Montirani su na ram, što pozitivno djeluje na klirens – a s druge strane su napregnuti, uslijed čega ostaju mirno i ravnomjerno u zemlji.
Zahvaljujući okretnoj šasiji gruber na uvratini se podiže preko duplog RollPack paker valjka i naprijed preko masivnih potpornih kotača. Brzo okretanje na uvratini stoga može se garantirati  bez oscilacija. Radna dubina se prilagođava pomoću odstojnika na hidrauličnim cilindrima – u budućnosti će se to sasvim sigurno obavljati jednostavnije.

+ visok učinak u smislu velike obrađene površine
+ napregnuti radni organi
+ visok klirens
+ stabilno okretanje na uvratini
+ mehaničko zaključavanje krila za transport
– samo jedna opcija valjka
– podešavanje dubine pomoću klipsi

Direktor Marko Hesse (lijevo) i vozač Silvio Frank (desno) AGN Agrargesellschaft su oduševljeni veličinom obrađene površine.

Mišljenje praktičara

Vrlo dobar kvaliteta rada, jednostavno rukovanje

AGN Agrargesellschaft mBH iz mjesta Neuenheilingen pored velikog postrojenja za bioplina od 1.600 kW ima i farmu sa 1.500 svinja. Na 3.100 ha oranica koje posjeduje poduzeće pretežno se uzgaja ozima pšenica, repica, kukuruz i ječam pivarac. Od proljeća 2018. godine jedan HORSCH Cruiser 12 XL radi na tim površinama, ne samo podrivanje strnjake poslije žetve u ljeto/jesen, već se koristi i za pripremu sjetvene posteljice. Poslije skoro pola godine stroj je odradilo približno 4.000 ha.
„Cruiser mora se vuči sa Challenger gusjeničarom koji ima 600 KS, jer je inače brzina rada previše mala – najmanje 12 do 14 km/h. Strojevi sa kotačima sa manje KS nisu dobro izlazile na kraj s tim. Osim toga je gusjeničar pogodniji za naš teren. Kvaliteta rada HORSCH Cruisera je super, zadovoljni smo i učinkom u smislu obrađene površine. Naši vozači osim toga govore o jednostavnom rukovanju cjelokupnom strojem“, kaže direktor, gospodin Hesse.
„Poslije 4.000 hektara su ojačani uski vrhovi sada istrošeni i moraju se zamijeniti. Međutim, mi ćemo i dalje koristiti ova radna tijela, a ne pačiju stopu. Na uvratini Challenger i Cruiser 12 XL mogu se brzo okrenuti i moguća je vožnja trag-na-trag. Ali ipak ćemo odustati od te strategije vožnje i izostaviti ćemo najmanje jednu stazu. Tako će na fini kultivator odn. valjak djelovati manje poprečne sile – što čuva materijal. Za naše strukture sa velikom površinom to nije problem“, dodaje gospodin Hesse.

Uvratina: Na uvratini se Cruiser oslanja na zadnji paker valjak, a naprijed na duple potporne kotače.

 

IZVOR : terraHorsch 18/2019

MPRESSUMterraHORSCH je međunarodni časopis za klijente tvrtke HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1, DE-92421 Schwandorf Tel.: +49 9431 7143-0, Fax: +49 9431 7143-9200 terra@horsch.com, www.horsch.comOdgovorna za sadržaj: Cornelia HorschRedakcija: Johannes HädickePriloge su napisali: C. Blandin, M. Braun, A. Brockmann (prianjanje), J. Hädicke, C. Horsch, N.L. Neumann, E. Nicolai, J. Noordhof, H. Wolf, S. WyattFotografije: Arhiv HORSCH, fotografija Petra Kellner, A. Brockmann (prianjanje), G. Bröcker (privatna), J.-P. Kihm (privatna), J. Noordhof, S. WyattPrevodi: engleski: H. Wolf; francuski: S. Proust, TCA Consul-ting; poljski: B. Dudkowski; ruski: V. Veklenko, mađarski: M. Vas, portugalski: A. Cini, češki: tetras, slovački: MM PressterraHORSCH izlazi dva puta godišnje na njemačkom, engle-skom, francuskom, poljskom, portugalskom, ruskom, slovač-kom, češkom i mađarskom jeziku.Časopis i svi u njemu sadržani prilozi i slike su zaštićeni autorskim pravom. Svako komercijalno korišćenje van granica određenih zakonom o autorskom pravu zabranjeno je bez suglasnosti izdavača.Produkcija i grafička obrada: Beckmann Verlag GmbH & Co KG, LehrteTisak: Frischmann Druck und Medien GmbH, Amberg