Više od oglednog polja: HORSCH demo-polje

Kada se u pravcu Sitzenhofa vozi kroz drvorede, na desnoj strani…

HORSCH Dani dilera – korist za kupca

Sredinom rujna 2019. održali su se HORSCH Dani dilera. Poslovni…

Dani polja u La Lucine

Početkom rujna 2019. HORSCH je po 12. put organizirao Dane polja…

Konvencionalna sjetva – nekad i sad

Konvencionalna sjetva je početkom 1990-tih godina u istočnoj…

Uspješno u organskim gospodarstvima

Da li su organskoj poljoprivredi potrebne posebni strojevi za…

Optimalno korištenje resursa

Timmis Farms Ltd (GB) Ostati će uvijek fleksibilan i raditi…

Ponovo u HORSCH-u: Hubertus Bultmann

Rukovoditelj odjela F & E Hubertus Bultmann je novi rukovoditelj…