Robustan HORSCHov Gruber za intenzivnu obradu tla

Tiger MT – Najbolji kvalitet rada u kukuruzovini. Reže sebi put kroz najteže uvjete korištenja.

— Radni organi TerraGrip: 500 kg sila izvlačenja, 30 cm visina izdizanja

— Radno tijelo MulchMix: Do maks. 20 % manje vučne sile kod iste radne dubine

— Velika fleksibilnost u radnoj dubini (5 do 35 cm)

— Kombinacija sa mehanizacijom za sijanje Pronto

— Teški AS-Paker valjak sa pneumaticima za efikasnu konsolidaciju i siguran transport po cestama

— Najveća dimenzija rama Kod rama radnih okvira 120×120 mm