Inovativna i robusna mehanizacija za sijanje sa radnim organima

Sprinter je robusna, kompaktna i univerzalna mašina za sijanje sa radnim organima, s radnom širinom od 3 do 12 metara. Duett – Dvostruki ulagac, omogućava da se sijanje, gnojenje i istovremeno efikasno obrađivanje tla, kao i generiranje fine zemlje u oblasti polaganja sjemena vrši u jednoj fazi rada. Radni organi stroja Sprinter odstranjuju ostatke od žetve na efikasan način iz horizonta sijanja.

Zahvaljujući rezervoaru za sjeme velikog volumena Sprinter postiže visoku efikasnost. Radni organi za sijanje na Sprinteru raspoređeni su u tri reda i imaju razadaljinu između linija od 25 cm (Sprinter 4 i 6) ili na 2 reda i imaju razdaljinu između linija od 30 cm (Sprinter 3, 8 i 12). Optimalno pripremaju tlo za sjtvu. Rahljenje, niveliranje, mješanje i usitnjavanje zemljišta.