Budućnost preciznih pneumatskih sijačica.
Brza – precizna – multifunkcionalna.

Maestro CC i SW je zbog svoje precizne raspodjele sjemena, pogodan za sjetvu kukuruza, soje, suncokreta i šećerne repe. Obzirom na precizno doziranje sjemena izuzetno je pogodna za sjetvu kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe i uljane repice. Patentirana Maestro tehnologija sjetve posebno se ističe kroz tri karakteristike: jedinstveni sjetveni aparat, ekstremno mali sjetveni aparat i kontrola sjetve. Sjetveni mehanizam je zasnovan na potpuno novom sjetvenom disku. On nema više uobičajne otvore, ali ima žljebove čija se otvorenost širi prema periferiji diska. Ovim, zajedno sa novim skidačem viška sjemena, postignuti su odlični rezultati u sjetvi pri visokom rasponu učestalosti propadanja sjemena od 0 do 30 Hz.

Učestalost propadanja sjemena od 30 Hz odgovara normi sjetve od 90.000 zrna po hektaru pri radnoj brzini od 15 km/h. Kritičan trenutak za ovakve rezultate je „glatko“ prelaženje sa kružnog na linearno kretanje zrna. Jednostavno su eliminirane nepotrebne centrifugalne sile tijekom padanja zrna. Ova izuzetna preciznost zavisi od učestalosti rotacije diska, a posebno se kontrolira putem senzora. Program na ISOBUS terminalu je tako postavljen da tehničar može lako uočiti nastanak praznih mjesta ili duple sjetve kao i varijaciju za svaku sekciju posebno.