Kačenje u tri točke sa roto drljačom-Kredo

Express KR je prvi pneumatski stroj sa kačenjem u tri točke, sa aktivnim radnim organima i sa integriranom roto drljačom Kredo. Ona omogućava intenzivnu obradu čak i na teškom zemljistu. Roto drljača Kredo ima 10 rotora na 3 m radne širine. Odlikuje se velikom stabilnošću i kod kamenitog zemljišta. Ona se može, zbog svojih lako izmjenjivih klinova, nadograditi sa Terra Grip radnim tjelima. Fino podešavanje radne dubine roto drljače je lako obaviti izvana. Brana za ravnanje se takođe lako podešava. Express KR raspolaže sa dvije varijante paker valjaka. Nazubljeni paker valjak, velikog promjera -64 cm, je predviđen za sve uvjete. Ima veliku nosivost i na lakim zemljištima, što umanjuje potrebu za snagom i gorivom.

Trapezring paker, promjera 50 cm, konsolidira zemljište ispred svakog ulagača, koji formira idealnu brazdicu, čak i u teškim uvjetima. Velika pokretljivost (do 15 cm) TurboDisc ulagača sjemena, omogućava precizno praćenje konfiguracije terena. Time se postiže, da sjeme bude položeno precizno na željenoj dubini. Četiri gumena oslonca po ulagaču (bez održavanja), prenose silu od 120 kg i garantiraju miran rad ulagača, čak i pri velikim radnim brzinama. Nagazni točkovi  garantiraju točno održavanje zadane dubine i optimalan kontakt sjemena i zemljišta. Podešavanje dubine ulaganja sjemena se odvija hidraulički. Express KR posjeduje takav ram, kod koga podešavanje roto drljače ne utječe na dubinu sijanja. Sjetveni ulagači TirboDisc mogu se hidraulički kompletno izdići, da bi se moglo raditi samo sa roto drljačom. Pritom se sjetvena jedinica može lako, u četiri točke, odvojiti od roto drljače Kredo, da bi se samo ona koristila.