Univerzalna mehanizacija za sjetvu u svim uvjetima

Koji su vaši kriteriji mehanizacije za sjetvu?
Precizno polaganje sjemena, visoka brzina sijanja i tolerancija glede osobine tla za sjetvu jer fleksibilnost kod obrade tla smanjuje troškove?
To nije problem za Pronto DC/AS. Jer stroj HORSCH Pronto je univerzalna mehanizacija za sijanje za sve uvjete nakon pluga, grubera ili direktno u strniku.

Princip Pronto (niveliranje – konsolidacija – sijanje – pritiskanje) omogućava precizno polaganje sjemena pod svim uvjetima, i kod velikih brzina. Strojem Pronto AS povećavate još više vašu učinkovitost zahvaljujući mogućoj kombinaciji sa agregatom za sjetvu u redove Maistro.