Sa diskovima velikog promjera

Prednosti stroja Joker HD:

— Plitka obrada strništa i intenzivno mješanje slame sa zemljom

— Obrada zemljišta do 20 cm dubine, sa intenzivnim mješanjem kod velikih količina biljnih ostataka, npr. kukuruzovine

— Veliki promjer diskova omogućava radnu dubinu do 20 cm i mješa i intenzivno sječe velike količine organskog materijala

— Konusni diskovi, sa stalnim kutom rezanja od 17°

— Kompaktni stroj, sa velikom moći ravnanja

— Diskovi sa gumenim elementima povećavaju vijek trajanja i poboljšavaju kopiranje terena

— Jaka rama je stabilna i pogodna za duboku obradu zemlje i za velika opterećenja. Ona osigurava potrebnu težinu.

— Dupli RollPack paker valjak sa prstenovima U profila Ø 55 cm. Vrlo je stabilan i namjenjen je za sve tipove zemlje. Otporan je na kamenje i pri velikim brzinama. Prstenovi valjka su koncipirani tako, da zadiru jedan u drugi i time omogućavaju odlično samočišćenje.