Prizmaprofilni valjak

Višenamjensko oruđe za stvaranje idealne strukture zemljišta

  • izvrsna sposobnost drobljenja gruda
  • bolja posteljica sjemena
  • intenzivnije poticanje bokorenja
  • nedostižno samočišćenje

Upotreba Güttler valjaka rezultira sabijanje dubljeg sloja zemljišta, dok posteljica sjemena ostaje rastresita, u donjem djelu fine – , dok u gornjem – površinskom djelu nešto grublje strukture.
Ovako formirana posteljica doprinosi očuvanju vlage, boljem smještaju sjemena što osigurava snažno i ujednačeno nicanje.

Jedan od najčešćih načina korištenja standardnih Güttler valjaka je agregatiranje sa tanjuračom. Ovim načinom rješavamo ne samo ljuštenje strništa i  razbijanje gruda u jednom prohodu, već i očuvanje vlage. Pošto se valjanje ne javlja kao posebna operacija, štedimo gorivo i vrijeme.

Također, prednost valjanja je što stvaramo uvjete za istovremeno klijanje korovskih-, kao i rasutih sjemena, što omogućava mehaničko uništavanje istih u jednom
prohodu.