Plitka obrada do savršenstva

Cruiser XL je specijalac za plitku obradu. Sa obradom na 15 cm predstavlja idealno rješenje za ljuštenje strništa uz optimalnu distribuciju biljnih ostataka nakon žetve, za pripremu zemljišta za sjetvu i kao odličan kultivator za mehaničko suzbijanje korova, rahljenje i dublju obradu. To je omogućeno FlexGrip radnim tjelima kod kojih se dubina kontrolira maksimalnom silom od 100 kg (nakon čega se radno nosač otpušta), a istovremeno se bočne sile i udari neutraliziraju. Cruiser XL je dostupan kao nošeni stroj sa radnim zahvatima od 5 i 6 m i kao vučena stroj sa radnim zahvatom od 8 m. Pojedinačni nivelatori za stabilizaciju zemlje su pridodani ispred RollFlex paker valjka (sa novim opružnim elementima i ojačanjima) nošenog Cruiser-a. Na istoj poziciji diskosni nivelirajući sistem sa uležištenjem koje ne zahtjeva održavanje dio je vučene verzije ovog stroja. FarmFlex paker valjak je druga verzija paker valjka.

Prednosti Cruiser-a:

  • Optimalna distribucija slame nakon kombajniranja
  • Odlična priprema zemljišta
  • Kultivator za plitku obradu odličan za suzbijanje korova
  • FlexGrip radna tjela sa silom oslobađanja od 100 kg
  • Sa 5 cm širokim uzanim motikama ili 18 cm širokim krilastim motikama
  • Niska potreba za snagom traktora i mala potrošnja energije
  • Dostupan kao nošeni ili vučeni stroj sa centralnom šasijom (okretan na uvratinama i putevima)
  • Opciono: hidraulično reguliranje dubine