Nova dimenzija efikasnosti

Nova HORSCH-ova samoistovarna prikolica Titan UW za maksimalnu efikasnost tijekom žetve. Ona je nasljednik prve HORSCH-ove samoistovarne prikolice koja je sada podignuta na viši tehnički nivo. Zbog ogromnog sanduka zapremine 34 m3 prazan hod na krajevima parcele i loša pokretljivost predstavljaju prošlost. Kapacitet sanduka UW odgovara utovarnoj težini kamiona. Kamion se napuni za jedan ciklus. Nova pretovarna spirala je hidraulički sklopiva (ø 600 mm) kapaciteta pretovara 18 t/min., što znači da se 34 m3 pretovari za samo 90 sekundi.

Titan 34 UW ima teleskopsku osovinu kao standardnu opremu. Ova opcija omogućava povećanje razmaka točkova za 30 cm, a time se povećava širina samog stroja sa 2,95 na 3,55 m. Pored toga, povećava se stabilnost i smanjuje sabijanje zemljišta jer točkovi prikolice ne idu po tragu traktora. Druga prednost se odnosi na upotrebu širokih pneumatika za manji pritisak na zemljište (900/60 R32). Tu je još i integrirani sustav za odvagu, pneumatske (i hidraulične) kočnice i display za prikaz otvorenosti poklopca spirale.