Ekonomični GPS navigator za poljoprivredu

Trimble EZ-Guide 250 je ekonomični GPS navigator za poljoprivredu. Koristi se za ručno navođenje ili za asistirano upravljanje, uz Trimble EZ-Steer sustav.

Trimble EZ-Guide 250 koristi EGNOS besplatni korekcijski signal, kojim se postiže točnost uklapanja prohoda ±15-20 cm, u kontinuiranom radu.

Najčešće se koristi pri operacijama koje ne zahtjevaju visoku točnost navođenja, kao što su gnojenje, prskanje, sjetvospremiranje, tanjuranje, …

Napredne funkcije EZ-Guide 250:

 • Asistirano upravljanje uz Trimble EZ-Steersistem
 • Memoriranje podataka o parcelama
 • Kartiranje granica parcela i objekata na parcelama
 • Izračunavanje površina parcela
 • Izvještavanje o izvedenim operacijama. Prijenos podataka o parcelama i operacijama pomoću USB memorije

Karakteristike:

 • Jednofrekventni GPS prijemnik
 • Kolor ekran 11 cm
 • 15 LED lampica za navođenje
 • Integrirano računalo sa softverom na hrvatskom jeziku
 • Osnovni ili napredni režim rada
 • USB port za prijenos podataka pomoću USB memorije
 • Robusno aluminijsko kućište