Odlično za zazelenjavanje i međukulture

MiniDrill je inovacija iz Horsch-a, koja posjeduje mnoga nova rješenja. Rezervoar je kapaciteta 400 l i raspolaže pouzdanom Prontovom jedinicom za doziranje, sa tom razlikom, da se sjeme direktno ubrizgava u razdjelni sustav. Također je i ventilator inovacija kuće i vrlo je tih. MiniDrill je dostupan za sve modele Terrano FX sa kačenjem u tri točke (3-5 metara radne širine) i za sve modele Joker CT (3-6 metara radne širine). Kod sijanja međuusjeva je efikasnost perfektna, jer je potreban samo jedan prohod za obradu zemlje i za sjetvu. To MiniDrill čini savršenim rješenjem za zazelenjavanje. Sa ovim strojem se bez ograničenja mogu sijati mješavine sjemena, različitih veličina zrna.