Šire razbacivanje.

VOLTO.

Cilj stroja VOLTO je ograničiti vrijeme sušenja na minimalnu mjeru i jamčiti dobru kakvoću krme. S programom okretača VOLTO tvrtka CLAAS nudi najmoderniju tehniku od 4,50 m do 13 m radne širine u vučenom obliku ili za kopčanje u 3 točke. Odgovarajuću po učinku, kakvoći rada i udobnosti rukovanja.

PERMALINK.

Pogonski koncept PERMALINK osigurava permantan prijenos snage i ne treba ga održavati. Osim toga omogućuje preklopna gibanja do 180°.

Rubno rastresanje.

Rubovi kao da su povučeni ravnalom. Cerada za rubno rastresanje omogućuje jednakomjerno sušenje krme i na rubnim područjima.